This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suunnittelu

Suunnittelun aloittaminen

  • Lähtökohta tavoitteissa: opetussuunnitelman tavoitteet, muutetaan tiedolliset ja taidolliset tavoitteet toiminnallisuuksiksi.
  • Mietitään, mitä toimijoita toteutuksessa on mukana ja mitä eri toimijat tekevät.
  • Millaisia oppimissisältöjä tuodaan valmiina ja millaisia tuotetaan oppimisprosessin aikana.
  • Miten vältetään se, että opettaja tekee liikaa asioita oppijan puolesta, esimerkiksi liian valmista oppimateriaalia?
  • Opintojakson ajallinen suunnittelu ja toiminnallisuuksien kytkeminen aikatauluun: kuka tekee mitä, missä ja milloin.
  • Kuka perustaa ympäristöt?
  • Miten ohjeistus toteutetaan.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.